Nieuws

1e Gecertificeerd Calisthenics park in Spankeren

By mei 21, 2019 No Comments
Opening Calisthenicspark Spankeren

Opening 1e park dat aan specifieke Calisthenics (veilgiheids)eisen voldoet
Afgelopen zaterdag is er niet zomaar een Calisthenics park in Spankeren aan de van Rensselaerweg geopend, maar het eerste officiële Calisthenics park dat aan specifieke (veilgiheids)eisen voldoet.

Calisthenics is een opkomende Olympische sport, dat vanwege de enorme groei die de sport doormaakt we samen met de gemeente Rheden (onder leiding van Jan Kip) en park leverancier Barmania Pro gekeken hebben naar een park ontwerp waarbij de veiligheid gewaarborgd blijft. Veel mensen zien alleen rekstokken of doet het denken aan de trimbaan van vroeger, terwijl de sport Calisthenics op wereld niveau beoefend wordt en oefeningen gedaan worden die ver boven de lat uitstijgen. Zodoende dat we het park ontwerp vanuit verschillende (technische)eigenschappen hebben onderzocht om de veiligheid, kwaliteit en functionaliteit optimaal af te stemmen, zodat sporters van jong tot oud, recreant tot atleet op een veilige en verantwoorde manier optimaal kunnen sporten op het park. Denk bijvoorbeeld aan verschil van dikten van valondergrond bij specifieke toestellen, hoogten rekstokken, bewegingsruimte ivm zwaaien. Daarmee is dit het eerste park dat zich aan specifieke Calisthenics richtlijnen houdt en ook als wedstrijd locatie voor officiële wedstrijden erkend is.

Opening park
Na het welkomstwoord van Koen Vosmeyer van Sportbedrijf Rheden werd de opening voltrokken door wethouder Marc Budel met betrokkenen Jan Kip, Jacques Nuijens, Ben Denekamp en andere gegadigden. De demonstratie werd verzorgd door initiatiefnemer Rico Mesa. Bedankt voor het harde werk om dit prachtige park te realiseren! Dit park zet de toon als eerste voorbeeld om een sportklimaat voor Calisthenics te ontwikkelen als professionele sport en opkomende Olympische sport.

Het park werd op dezelfde dag nog ingewijd met wedstrijden tussen vele (inter)nationale atleten. Yuri van Gelder, Melanie Driessen, Daniel Jose Cirilli en Dieter Vandereyd bedankt voor jullie aanwezigheid en jureren! Ook alle andere aanwezigen die mede er een fantastische dag van hebben gemaakt bedanken wij.

1e pilot met gemeente Rheden ter veiligheidscertificering
Met de gemeente Rheden zijn we een 1e pilot gestart om vanuit veiligheid een park model op te stellen. Vanuit optimale sportbeleving, functionaliteit en veiligheid is gekeken op welke wijze het park ontwerp ingericht moest worden. Doel van de pilot is om te ervaren welke kwesties je in de praktijk tegenkomt en voldoende informatie moet opleveren voor het nemen van een goed onderbouwd besluit over de introductie van een Calisthenics norm. Omdat een Calisthenics park een lange levensduur heeft en bij oplevering niet (gemakkelijk) meer aangepast kan worden, kijken we zodoende als bond naar afspraken die voor de Nederlandse situatie als voor Europa gehanteerd kunnen worden en waarmee aangegeven wordt hoe een Calisthenics park het beste kan (laten) inrichten/uitvoeren. Hiervoor geeft de Nederlandse Calisthenicsbond per heden advies.

Bekijk de video om een indruk van het park te krijgen

Ook voldoen aan de (toekomstige) Calisthenics certificering?
Als bond denken wij graag mee en adviseren, zodat uw park voldoet aan de richtlijnen en toekomstige NEN Norm die voor calisthenics accommodaties zal gelden.

Calisthenics Normcommissie in oprichting; uw firma kan zich nog hiervoor aanmelden!
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Calisthenics-normcommissie-in-oprichting.htm

Leave a Reply